Informacje ogólne o Jaskini Driny. - Słowackie klimaty - okiem Polaka

Przejdź do treści

Menu główne:

Informacje ogólne o Jaskini Driny.

Atrakcje przyrodnicze > Jaskinie na Słowacji

Położenie

Położenie administracyjne: Smolenice
Powiat: Trnava
Województwo: Trnava

Jaskinia znajduje się w Małych Karpatach, w obszarze zwanym Krasem Smolenickim, na południowy-zachód od Smolenic, niedaleko od ośrodka rekreacyjnego “Jagodnik”. Jest ona położona na terenie Chronionego Parku Krajobrazowego “Małe Karpaty”. Wejście do jaskini znajduje się w zachodnim zboczu góry Driny należącej do masywu Cejtacha i jest usytuowane na wysokości 399 m n.p.m.

Warunki przyrodnicze

Jaskinia powstała w dolnokredowych wapieniach rogowcowych płaszczowiny Wysockiej, w wyniku korozji wód opadowych wzdłuż spękań tektonicznych. Na ścianach jaskini są widoczne miejscami lustra tektoniczne, wygładzone na skutek przesuwania się bloków skalnych podczas ruchów tektonicznych. Powierzchnie międzywarstwowe są wyścielone warstwami marglistymi i dlatego nie odegrały większego wpływu na powstanie jaskini.
Jaskinia ma 680 m długości, a deniwelację 40 m. Składa się z dość wąskich, spękanych korytarzy o szerokości od 1 do 3 m (Chodba Spolupracovnikov, Benovskeho Chodba, Chodba Nadeji) i niewielkich komór.

W jaskini występuje bogata szata naciekowa. Charakterystycznym jej elementem są zasłony, a także wodospady naciekowe, pagodowe stalagmity, stalaktyty i jeziorka. Temperatura powietrza w jaskini wynosi od 7,1 do 7,8 OC, a wilgotność względna od 92 do 97 %. Pod wejściową studnią zwaną Objavny Komin, która jest połączona z powierzchnią, temperatura powietrza waha się od 5,6 do 8,7 OC.
W jaskini stwierdzono występowanie 11 gatunków nietoperzy. Najliczniejszy jest podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) i nocek duży (Myotis myotis).

Historia i teraźniejszość

Tajemniczą dziurę na stokach góry Drinkovy Vrch miejscowa ludność poznała już w XIX stuleciu. Celem poznania głębokości jaskini wrzucano do niej kamienie i pnie drzew, co doprowadziło do zablokowania otworu. Począwszy od roku 1920 młodzi mieszkańcy tych okolic rozpoczęli poszukiwanie jaskiń w Krasie Smolenickim.
W roku 1926 tutejszy posterunkowy policji, podczas poszukiwania kłusowników dowiedział się o otworach okolicznych jaskiń, które to zaczął eksplorować. Do jaskini przedostano się w roku 1932 przez wywierconą 36 m głębokości studnię. W celu udostępnienia jaskini w 1933 r. powstało Towarzystwo Eksploracji Jaskini Driny i Krasu Małokarpackiego w Smolenicach. Na podstawie pomiarów wydrążono dolne wejście do jaskini i zaczęto prace przystosowawcze wewnątrz. W rok później odkryte zostały niektóre dalsze korytarze, w tym Benovskeho Chodba.

W tym czasie została wybudowana wygodna ścieżka prowadząca do jaskini, a jaskinię zaczęli odwiedzać pierwsi turyści. Pomimo braku jakiejkolwiek reklamy w pierwszym roku udostępnienia odwiedziło ją ponad 200 turystów, używając do oświetlenia lamp karbidowych. Pierwotna trasa udostępnienia miała tylko 175 m. Stałe oświetlenie zostało wprowadzone dopiero w 1943 r. Następne korytarze jaskini były odkrywane sukcesywnie aż do roku 1993 kiedy to odkryto korytarz Sladkova Chodba.
Trasa turystyczna w jaskini była systematycznie modyfikowana. W latach 1986-1987 wykonano kolejną sztolnię łączącą korytarze Priepastova Chodba i Jazierkova Chodba. Obecnie trasa turystyczna ma 410 m długości.

W TEJ JASKINI NIE BYLIŚMY, PONIEWAŻ ZNAJDOWAŁA SIĘ ZBYT DALEKO OD MIEJSCA, W KTÓRYM NOCOWALIŚMY.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego